ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สไม่ถูกวิธี เสียชีวิตได้้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน อันตรายเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ตามแหล่งท่องเที่ยว หากใช้ ไม่ถูกวิธี อาจเสียชีวิต เพราะขาดออกซิเจนได้ ย้ำ นักท่องเที่ยวศึกษาคำเตือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงปลายปีนี้ จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีอากาศหนาวเย็น ที่พักบริเวณอุทยานแห่งชาติหรือตามรีสอร์ตต่างๆ

ที่มีไฟฟ้าไม่เพียงพอ มักใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เป็นระบบที่ใช้แก๊สหุงต้มหรือ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อผลิตน้ำร้อน และมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากแก๊สหุงต้มหรือ LPG ที่อยู่ในระบบนั้นรั่วซึมออกมา อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สทำงาน ต้องใช้ออกซิเจนในการเผาไหม้ ขณะเดียวกันก็สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษออกมาด้วย ดังนั้น หากห้องน้ำมีระบบการระบายอากาศไม่ดี ออกซิเจนในห้องน้ำอาจถูกใช้เพื่อการเผาไหม้จนหมด และเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไป ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะไปจับกับเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนได้น้อยลง ร่างกายจึงขาดออกซิเจน ทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด หายใจลำบาก คลื่นไส้อาเจียน ซึม หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงที่สุด คือ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคโลหิตจาง หอบหืด ถุงลมโป่งพอง และ โรคความดันโลหิตสูง
นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า อาการที่อาจเกิดขึ้นจากการสูดดมแก๊สระหว่างใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ให้สังเกตอาการ วิงเวียน หน้ามืด และหายใจลำบาก เป็นต้น ถ้ามีอาการดังกล่าว ควรรีบออกจากห้องน้ำ และ ขอความช่วยเหลือทันที หรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส แล้วรีบออกจากห้องน้ำ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1) ตรวจสอบว่าในห้องน้ำมีพัดลมระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศหรือไม่ หากมีพัดลมระบายอากาศให้เปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ กรณีที่ไม่มีพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน หรือไม่มีช่องระบายอากาศ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส แต่หากจำเป็นต้องใช้ให้เปิดประตูไว้ในขณะอาบน้ำเพื่อให้ระบายอากาศได้ 2) ศึกษาวิธีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ถูกต้อง จากป้ายบอกคำแนะนำ หรือจากเจ้าของสถานที่อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส 3) กรณีอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมระบายอากาศและเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 10 – 15 นาที เพื่อให้อากาศถ่ายเทก่อนที่คนถัดไปจะอาบน้ำต่อ หากมีคนอาบน้ำนานผิดปกติให้รีบช่วยเหลือเพราะอาจหมดสติในห้องน้ำ 4) ดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ควรมีผู้คอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะอาบน้ำ “ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยที่หมดสติในห้องน้ำที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรรีบให้การช่วยเหลือ โดยนำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก นอนราบ หากผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้ทำการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบนำส่งหรือแจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้ที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand